Vzroke statistike letalskih nesrec

Razloge za dejstva redno pregledujem, da lahko na dolgi rok zmanjšam tveganje, da jih ponovno srečam. Rezultati testov jasno kažejo, da so vzroki nesreč zelo pogosto različne vrste nadzora na področju varnosti strojev. Težave, povezane z nepravilno uporabo in delovanjem strojev, se pojavijo v nekem trenutku njihovega življenjskega cikla. Obravnava stopnjo specifikacije, kdaj in namen, proizvodnjo, delovanje, vzdrževanje, spreminjanje itd.

Certifikat strojev je v načrtu za odpravo nevarnosti, ki se lahko pojavijo v ozadju dela. Stroji, ki prejmejo uporabljene certifikate, se preskusijo in preverijo ustreznost. Testirajo se posamezni dobro znani elementi in elementi. Upoštevano je načelo življenja in uporabljeni so opisi, ki pomagajo zaposlenim pri pravilni risbi strojev in opreme. Potreba po potrdilih ene organizacije in naprav je predvsem posledica predpisov EU: veljavnih direktiv, notranjih predpisov itd.

Zaupniki in higienski delavci upajo, da bodo sodelovali pri stroških in usposabljanju na področju strojne certifikacije. Znanje, izkušnje in umetnost, pridobljeni v obdobju takšnih stroškov in usposabljanja, prispevajo k specifičnemu zmanjšanju števila primerov na delovnem mestu, ki so usodni in tudi lastni. Sodelovanje v navodilih in usposabljanje na področju organizacije in certificiranja dodatkov prinaša celo vrsto koristi za delodajalce. Izobraženi ljudje so jamstvo za ustrezno lastnino ustanove in spoštovanje zdravstvenih in varnostnih pravil.