Vodenje evidence o nakupu kadi

Obveznost vodenja evidenc preko internetne naprave v obliki blagajne v dveh tisoč in sedemnajstih letih bo veljala za vse podjetnike, ki izvajajo gospodarsko kampanjo in izdajajo svoje pravice ter pomagajo subjektom brez registriranih finančnih dejavnosti in za pavšalce. Železnice na blagajnah se uporabljajo postopoma.

V dveh štirinajstem letu je zakonodajalec odpravil odstranitev gospodarskih subjektov iz obveznosti vodenja elektronskih evidenc, med katerimi je ugotovil hude kršitve. Te kršitve so večinoma vplivale na zmanjšanje dejanskega prometa njihovih dejavnosti, tako da se je prilagajalo dvajsetim tisočim prometom, pri čemer ni bilo obveznosti vodenja evidenc o sreči in pomoči s pomočjo blagajne in izdajanja potrdil prek nje. Industrija, ki je najpogosteje izvajala ta model kršitve, sta bila po mnenju Ministrstva za finance avtomobilske metode, diagnostične postaje za vozila, zdravniki, zobozdravniki, frizerji in menze opravljeni na področju izobraževalnih ustanov in s temi upravljanimi institucijami. Zakonodajalec tudi trdi, da bo evidentiranje prometa iz vsakega poslovnega subjekta, ki zagotavlja storitve potrošnikom brez registrirane poslovne dejavnosti tudi za pavšalne kmete, pomemben korak za povečanje preglednosti in konkurenčnosti na trgu ter dodatno omogoči okusnejše in boljše uresničevanje njihovih pravic pred potrošniškim sodiščem. Skupaj s četrtim členom omenjene uredbe so morale ustanove, ki opravljajo storitve zamenjave pnevmatik, preizkuse in tehnične preglede ter davčne svetovalce, frizerje in kozmetologe, nemudoma namestiti blagajno skupaj s prvim januarjem 2000, sedemnajstim letom. V drugih primerih so podjetniki, ki niso zajeti v posebnih predpisih, čas, ki je enak dvomesečnemu obdobju od prekoračitve omejitve 20 tisoč zlotov za namestitev blagajne.