Vakuumsko pakiranje zelenjave

Nepravilno shranjena hrana je zlahka pokvarjena. Poleg degrativnega uèinka mikroorganizmov in encimov je dostop kisika do izdelka kljuènega pomena. Procesi oksidacije povzroèajo izgubo prehranskih lastnosti, lastnosti in stila, beljakovine preprosto gnilobe in ma¹èobe so ma¹èobne. Spominja se torej ne le na gospodarski rezultat - razvajeno hrano je treba preprosto zavreèi.

Èe v primeru hi¹e odmetavanje dveh jajc ali klobase ne bo finanèna drama, je v primeru restavracije dolga stara, ker je nepravilno shranjena hrana le stro¹ek. Poleg tega, èe izpustimo znake kvarjenja in ustvarimo slab obrok, lahko preprosto zastrupimo sebe ali na¹e goste.

Obstaja priljubljena re¹itev, ki nas osvobaja iz spektra izgube denarja in mo¾nih procesov od zastrupljenih obiskovalcev. Pakiramo, hranimo vreèko za vakuumsko pakiranje. Uporaba te tehnike zagotavlja ustrezno trajnost materialov in jedi, je priljubljena in velika. Pakirniki so naprave, ki zagotavljajo hermetièno zapiranje ¾ivilskih proizvodov in pripravljenih jedi. Odpravljajo dostop kisika in bakterij ter mikroorganizmov, zaradi èesar zaprta hrana za dolgo èasa ne izgubi svoje hranilne vrednosti.

Paketi, uvedeni v pakirnih strojih, izpolnjujejo veliko visokih standardov. Biti morajo brez vonja, ne smejo vplivati na hrano. Lepota mehanskih po¹kodb je pomembna. Dodatni pogoj je mo¾nost pasterizacije, kuhanja ali toplotne obdelave v mikrovalovni peèici - in folija, iz katere so izdelani, bo zdr¾ala to. Pomemben pogoj je nevtralnost vonja in vonja, tako da ¾ivilski proizvodi ohranijo svoje blagovne znamke in vrednote. Vakumske embala¾e so prilagojene veèletnemu skladi¹èenju ¾ivil. Prav tako so v razredih za veèkratno uporabo, zaradi èesar so dovolj odporni na pomivanje in ribanje. So enostavne v mnogih velikostih, zaradi èesar imamo prilo¾nost, da se ujemajo z torbico & nbsp; za izdelek ali hrano, ki jo imamo.