Notranji organi in videz ko e

Kolposkopi so orodje za pregledovanje ¾enskih notranjih organov, tj. Vulve, vagine, materniènega vratu in spodnjega dela cervikalnega kanala. To je zadnja optièna oprema, ki se lahko kombinira z nekaj podobnim mikroskopom. Ginekologom pomaga pri podajanju poklica, saj lahko s pomoèjo tega orodja preverijo natanènost ¾enskih organov v veliki poveèavi.

Kolposkopi so bili uvedeni v ginekologijo in pregled ¾enskih reproduktivnih organov v tisoè devetsto dvajsetih petindvajsetih letih, in sicer konstruktor, zdravnik in tehnik Hans Hinselmann. Zdaj mu zahvaljujoè, da lahko zdaj, s preuèevanjem kolposkopa, najdemo nekatere bolezni, ki jih ni mogoèe opaziti med rednim pregledom. Kolposkop ni le orodje za pribli¾evanje. Kolposkopi lahko sprejmejo tudi del materniènega vratu, del spodnjega kanala, vulve ali vagine, da bi ga dobro razumeli in videli, tj. Trenutno je medicina zelo razvita. Zdravniki se lahko spopadajo z veliko bolezni, ki so poleg zadnjih bile neozdravljive. Vendar pa je rak sam po sebi trenutna bolezen, za katero zdravilo ni bolj uèinkovita re¹itev. Prepoznane spremembe raka so ponavadi skoraj ne ozdravljive. Zahvaljujoè dejstvu, da imamo kolposkope, ki so nam na voljo, lahko prepoznamo to neozdravljivo bolezen v tako nizki stopnji, da obstaja nevarna mo¾nost, da jo ozdravimo. Obièajni ginekolo¹ki pregled vidi le velike, povr¹inske spremembe. Citologija, ki so jo priporoèili ginekologi, obstaja v obdobju, v katerem najdejo rakaste celice, vendar pa so lahko v dalj¹ih fazah neoplastiènih sprememb previsoke. Statistièno ga uporabljajo zdravniki citologije, èeprav lahko sedemdeset odstotkov najde raka in najpogosteje v zelo napredni fazi. Nasprotno pa kolposkopija, ki jo izdelajo zdravniki in s pomoèjo opreme, kot je kolposkop, lahko zazna spremembe do devetdeset odstotkov. Najbolj uèinkovita metoda, ki jo priporoèajo strokovnjaki, je me¹anje teh dveh tehnik, kar se zdi praktièno gotovo, da bo mogoèe najti mo¾ne spremembe, tudi v najkraj¹em obdobju njihove rasti, in kaj se dogaja v notranjosti, hiter odziv zdravnika, dajanje ustreznih pripravkov tudi zelo intenzivno prilo¾nost za zdravljenje. to slabo bolezen.