Gastronomska oprema za rudarstvo hrastovega lesa

V tem èasu si ne moremo predstavljati, da so v novi vrsti gostinskih prostorov, kjer se veliko ljudi pomika, meso, sir ali zelenjavo rezali z no¾em. V kuhinji je potreben rezalnik ma-ga. Res je, da ni ena izmed najbolj priljubljenih gastronomskih naprav, le zelo koristna in zato je vredno vlagati v to.

Mleèni rezalnik je namenjen za rezanje vseh vrst hrane. Lahko ga nare¾emo na mehke paradi¾nike, sir razliène trdote in narezke, od mehkega do trdnega. Njegova veènamenskost ustvarja, da je potrebna gastronomska naprava v restavracijah, hotelih, barih, ¹olskih in bolni¹niènih menzah. Poleg gastronomskih prostorov, ki ponujajo kulinariène storitve obèasno. Vredno je biti na ravni gostinskih imen, trgovin, stojnic z mesom, sirom, mesom. Rezalnik lahko vpliva tudi na notranjost na¹ih gospodinjstev. Je zelo potrebna oprema, saj je v kratkem èasu na voljo mno¾ica izdelkov. Ta omogoèa mo¹kemu delo, varèuje njegovo vzdu¹je in hitrost, ki jo potrebuje za roèno rezanje. Med ponudbami v trgovini so tudi specializirani rezalniki za rezanje samega izdelka, npr. Sir. V vsakem primeru je servisiranje rezalnika razumno in maksimalno varno. Rezalnik za meso ima mizo za hranjenje, ki je prilagojena za rezanje hrane. Rezanje se opravi z gravitacijo, tj. Brez pritiska na hrano. Med rezanjem premikajte mizo za hranjenje, tako da dr¾ite roèaj, ki je pritrjen na mizo. Pri rezanju preostalega proizvoda uporabite tlaèno plo¹èo, ki je pritrjena na zatiè pod podajalno mizo. Tak¹na plo¹èa bo omogoèila, da se izdelek razre¾e v dr¾avo, tako da ne bo odpadkov. Rezalnik izpolnjuje vse sanitarne zahteve. Verjetno je v tem primeru celotna povr¹ina strojev, ki pridejo v stik z narezanimi ¾ivili, izdelana iz nerjavnih tem. Pijaèe iz najpomembnej¹ih elementov je no¾ in pomembno je, da je precej oster. V opisanem rezalniku je brus, ki je pritrjen nad robom no¾a, omogoèil ostrenje no¾a. Rezalni avtomobil se poganja z motorjem preko pol¾nega orodja. Po vsaki uporabi lahko rezalnik zlahka oèistite, ker je demonta¾a posameznih strani dejansko priljubljena, kar ne zahteva nobenega orodja.