Fimar drobilnik

Vsakdo ljubi tradicionalne poljske te¾ave z naravnim zeljem, ki se goji na svojem gospodarstvu. Glede na regijo ali preference lahko bigos izdelamo iz razliènih zelja. Tradicionalni bigos je narejen iz kvasnega in sladkega zelja, ki se pome¹ata. Vendar pa nekateri od njih delajo iz kislega ali celo sladkega. Odvisno je samo od vrste.

Zelje je treba sesekljati zelo fino, kajti ¹ele nato bomo iz njega izvlekli naravni okus. ®al se lahko no¾ sam izvede. Zaloga¾imo se z rezalniki zelja v va¹em skladi¹èu. So preprosti, vendar za enako zelo priroèni in izbolj¹ajo zelo pripravo jedi, povezane z zelje. Res je, naèrtuje svojo velikost, deluje majhno, ker vsebuje njeno udobje. Tipièen rezalnik je narejen iz ravnega lesa in rezila. Med njegovo uporabo moramo skrbeti za prste, saj so rezila zelo uèinkovita. Vendar pa se pri normalni uporabi niè takega ne bi smelo zgoditi. Obravnavati jo je veliko zanesljivih in nato vodilnih.Poleg zelja potrebuje dober bigos drugaèno meso, tj. ©unko, klobaso, slanino ali nove, ki jim je v¹eè. Potrebujemo nekaj zaèimb. Poper in sol bosta popolna v sodobnem uspehu. Prav tako je vredno dodati ¹e nekaj listov lovorjev, ki bodo iz znanega problema izvlekli aromo. Te¾ave lahko dajemo tudi gobam, gobam, vendar niso potrebne. Na splo¹no, bigos je veliko sort in v nekaterih hi¹o je to storjeno v naslednjem naèrtu in je okus drugaèen vse skupaj. Meso takoj polo¾ite v lonec, da ga kuhate z gotovino in drugimi predmeti ali pa se pred tem peèete ali prepra¾ite. ©ele po tem jim dajte preostanek obroka. Bigos je treba kuhati pribli¾no 40 minut, da se ne za¾ge. Pri kuhanju v kuhinji se izvleèe celotno aromo iz lonca. Kuhanje lahko pospe¹ite z loncem na pritisk. Zahvaljujoè njemu bomo zaprli bigose in vsa aroma bo zadaj in ne bo pobegnila. To prina¹a na mizo okus dodatnih okusov.Bigos je jed, ki jo lahko slu¾imo za dolgo slovesnost. Za pravi rojstni dan ali pa za goste. Vsakdo ve, da ima bigos ugoden okus na drug dan po pripravi.